Historiek

Geert Mol studeerde af als landschaps- en tuinarchitect in 1978. In 1982 richtten Geert en Tine Werbrouck Tuinen Mol op. Beiden zijn op vandaag nog steeds actief in de zaak.

Tijdens de beginjaren richtte het bedrijf zich hoofdzakelijk op de aanleg en het onderhoud van tuinen. Dat bleef zo, tot de firma in 1988 vanuit de Vliekaertweg in Lichtervelde verhuisde naar de huidige locatie in de Klinkestraat 2 in Lichtervelde.

De plantenkwekerij bleef uitbreiden en er werden verschillende loodsen en serres gebouwd om de steeds grotere vraag naar een mooie tuin te kunnen blijven beantwoorden.

Zo groeiden we uit tot de huidige 30.000 m² grondoppervlak. De plantenkwekerij is er op de eerste plaats om onze eigen tuinen van kwalitatief groen te kunnen voorzien.

Sinds 2009 draagt zoon Matthias Mol, die eveneens een opleiding volgde tot tuinarchitect, zijn steentje bij tot de werkzaamheden. Matthias draagt bij in de dagelijkse klantenbezoeken, offertes en planning. Sinds 2014 werkt ook Hannelore Declercq mee in de zaak. Hannelore is de echtgenote van Matthias en zorgt ervoor dat Tuinen Mol zo mogelijk nog meer dan vroeger een écht familiebedrijf is geworden.